Gezonde dierenvoeding

Ondanks dat La Cantina geen producent van dierenvoeding is, proberen we als partner van klant en leverancier een geïntegreerd onderdeel van de supply chain te zijn. Het is onze verantwoordelijkheid de juiste en veilige grondstoffen aan te leveren, waarmee de voeding voor het huisdier wordt vervaardigd.

Een huisdier wordt steeds meer en meer gezien als een volwaardig lid van het gezin. We merken deze evolutie in de markt en spelen hier op in samen met onze klanten en leveranciers. Deze evolutie vertaalt zich in die zin dat de vereisten voor de voeding voor onze huisdieren steeds hoger komen te liggen op gebied van kwaliteit en keuzemogelijkheden (van verschillende oorsprong van grondstoffen tot ook BIO).

De bovenstaande zaken nemen we bij La Cantina ter harte. Niet alleen vanuit een professioneel en commercieel oogpunt, maar evenzeer vanuit persoonlijke overwegingen. De eigenaars en medewerkers van La Cantina zijn, net als u, trotse eigenaars van huisdieren.  Daarom willen wij enkel het beste voor uw en ons huisdier zodat het dier gelukkig is, actief is en enkel de beste voeding krijgt!

gezonde dierenvoeding
gezonde dierenvoeding

Foto: Virginie De Wit

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een thema dat zowel bij klant en leverancier, maar vooral bij de eindconsument (in dit geval de eigenaar van het huisdier) hoog op de agenda staat. Ook hierin voelen we verschuivingen in de vereisten van eindconsumenten door bijvoorbeeld een jaarlijkse verhoging naar de vraag van BIO-producten en een verlaging van de vleesconsumptie (door de mens).

Omdat wij begaan zijn met de natuur, doen we ons uiterste best om een duurzaam bedrijf te zijn.  Concreet betekent dit:

  • We wekken eigen groene stroom op door een zonnepaneel installatie.
  • We maken maximaal gebruik van LED-verlichting.
  • We printen niet meer dan nodig is.
  • We trachten optimaal om te gaan met groene transporten.
  • We streven naar maximale vulling van de vrachtwagens, zo reduceren we de CO2/kg grondstoffen.